Strategie marketingowe:

 • Kompleksowa analiza obecnej sytuacji firmy.
 • Budowa spójnych kampanii marketingowych opartych na działaniach ATL i BTL.
 • Opracowywanie budżetów reklamowych.
 • Kompleksowa obsługa graficzna.
 • Promocja w środkach masowego przekazu: radio, prasa, internet
 • Stałe monitorowanie wskaźników kampanii reklamowych
 • Eventy promocyjne
 • Analiza i monitorowanie konkurencji
strategie kampanie marketingowe łódź kreacja marki

Kreacja marki

 • Tworzenie marki lub jej rebranding na potrzeby klienta
 • Przygotowywanie koncepcji marketingowej obecności marki na rynku
 • Opracowywanie identyfikacji wizualnej i kontekstowej
 • Dostosowanie kampanii marketingowych do grup docelowych klienta
 • Budowanie świadomości marki oparte na content marketingu
 • Opracowywanie spójnych materiałów graficznych i promocyjnych
 • Przygotowywanie materiałów komunikacji zewnętrznej firmy
 • Tworzenie bazy ambasadorów marki i współpraca z nimi